6

Kernwaarden

We hebben als college een aantal kernwaarden waarop we bouwen en die in alles wat we doen tot uiting moeten komen. Daarmee laten we zien wie we zijn, waarvoor we staan en onderscheiden we ons van anderen.

We zijn gedreven om het beste uit onszelf en een ander te halen. Kwaliteiten optimaal benutten en blijven ontwikkelen, daar zetten we ons voor in. Niet omdat het moet, maar omdat we het willen.

We gaan graag op verkenning in de (echte) wereld. We zijn nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen. Flexibel, vrij en onbevooroordeeld. We benutten alle ruimte, zodat niets onze, of iemand anders, persoonlijke en professionele

ontwikkeling in de weg staat.

Ambitieus

Avontuurlijk

06

04

We geloven in de kracht van samenwerken (combineren) en leggen de juiste verbindingen die nodig zijn om onszelf en anderen verder te brengen. Verbindingen tussen mensen en bedrijven, maar ook tussen opleidingen, vakken of

sectoren.

Verbindend

05

We zijn doorpakkers en krijgen dingen voor elkaar. Geen uitdaging is ons te groot. We wachten niet af, maar gaan recht op ons doel af. Waar een wil is, is een weg.

Daadkrachtig

03

We begeleiden en motiveren anderen bij het realiseren van hun idealen. ‘We zien jou’. We denken mee en geven de support die nodig is. Dit doen we op persoonlijke wijze, vol vertrouwen en met positieve, opbouwende energie.

Persoonlijk

02

We hebben een sterk vooruitziende blik. We anticiperen slim op toekomstige ontwikkelingen op de (arbeids)markt en in de maatschappij, zodat iedereen die op ons pad komt straks wendbaar en bestendig de toekomst tegemoet kan gaan.

Toekomstgericht

01

2021

Flexibel onderwijs

Bij ons onderwijs zijn ervaringen uit de praktijk leidend. Studenten doen betekenisvolle ervaringen op terwijl ze werken aan projecten uit de praktijk. Dit noemen we ‘levensecht leren’. Daarbij gaat het niet alleen over het leren van het vak, maar ook over hun eigen ontwikkeling en de manier waarop ze leren.

 

Daarom investeren we in leeromgevingen waarin we de verbinding tussen school en de beroepspraktijk, of toekomstige hbo context, zo concreet en levensecht als mogelijk voor onze studenten te maken. Dit doen we door verschillende vormen van hybride onderwijs, van volledig of gedeeltelijke hybride leeromgevingen, tot uitdagende stages, levensechte projecten en skills wedstrijden. Hiervoor werken we nauw samen met onze partners.

 

Levensecht leren

diverse studenten, leerstijlen, leerbehoeften en ambities. Daarom bieden wij flexibel en modulair onderwijs. Zo kunnen studenten uit verschillende richtingen kunnen deelnemen aan modules, instappen op verschillende momenten en er meer ruimte is voor eigen invulling qua volgorde, tempo en niveau. Tot slot is het eenvoudiger om in te springen op actuele ontwikkelingen in de buitenwereld; een nieuwe module kan snel aan het onderwijsprogramma worden toegevoegd.

Bij MBO College Hilversum staat de student staat centraal. Bij ons krijgen studenten de ruimte om zelf invulling te geven aan hun onderwijsroute. Dat betekent dat studenten kunnen kiezen voor onderwijs dat het best bij hen past, bij hun capaciteiten, wensen en doelen. Wij begeleiden onze studenten daarbij en maken het mogelijk. Ruimte om te ontdekken, te proberen en te leren vraagt om onderwijs en begeleiding op maat. Inspelen op de behoeften en ambities in een leeromgeving die ruimte biedt aan

Zelfsturend vermogen

Wij richten ons op de versterking van het persoonlijk leiderschap van onze studenten. De balans tussen professionele en persoonlijke vorming verschuift; naast de beroepsgerichte vaardigheden, die onverminderd van belang blijven, besteden we ruim aandacht aan het vormen van life skills - zoals denkvaardigheden, informatievaardigheden, sociale vaardigheden. Daarnaast stimuleren we het zelfsturend vermogen, een vaardigheid die altijd relevant zal blijven voor iedere student.

Daarnaast bieden wij ruimte om studenten in toenemende mate regie te geven om hun eigen opleiding vorm te geven. Het is essentieel om succesvol maatwerk te bieden. De mate waarin studenten zelfstandig kunnen werken en eigen keuzes kunnen maken, om waar mogelijk uiteindelijk zelfsturend te worden, neemt toe gedurende de opleiding. Zelfsturend vermogen biedt studenten de mogelijkheid hun eigen leerproces vorm te geven en biedt docenten de mogelijkheid om zich vooral te richten op het ontwikkelingsproces.

Klaar voor
de toekomst

Onze missie

 

34.866

35.984

37.446

Studentenaantal ROCvAF

2018

2019

2020

Wij willen onze studenten toekomstbestendig opleiden. Wij geloven in de kracht van persoonlijke en brede professionele vorming, omdat dit onze studenten het beste voorbereidt op de toekomstige maatschappij. Dit betekent dat onze studenten aan het eind van hun opleiding niet alleen over innovatieve- en beroepsgerichte kennis en vaardigheden beschikken, maar ook over zogenaamde life skills: denkvaardigheden, informatievaardigheden, sociale vaardigheden en zelfsturend vermogen. Daarmee zijn ze voorbereid om richting te geven aan hun eigen toekomst op het snijvlak van maatschappij, arbeidsmarkt en vervolgonderwijs.

Samen met het bedrijfsleven zorgt MBO College Hilversum voor de optimale ondersteuning in de beroepspraktijk en de verdere ontwikkeling van die praktijk. Ook ontwikkelen we samen met diverse hogescholen een concreet perspectief voor de potentiële doorgroeimogelijkheden van onze studenten.

Bij ons onderwijs zijn ervaringen uit de praktijk leidend. Studenten doen betekenisvolle ervaringen op terwijl ze werken aan projecten uit de praktijk. Dit noemen we ‘levensecht leren’. Daarbij gaat het niet alleen over het leren van het vak, maar ook over hun eigen ontwikkeling en de manier waarop ze leren.

 

Daarom investeren we in leeromgevingen waarin we de verbinding tussen school en de beroepspraktijk, of toekomstige hbo context, zo concreet en levensecht als mogelijk voor onze studenten te maken. Dit doen we door verschillende vormen van hybride onderwijs, van volledig of gedeeltelijke hybride leeromgevingen, tot uitdagende stages, levensechte projecten en skills wedstrijden. Hiervoor werken we nauw samen met onze partners.

 

Levensecht leren

Bij MBO College Hilversum staat de student staat centraal. Bij ons krijgen studenten de ruimte om zelf invulling te geven aan hun onderwijsroute. Dat betekent dat studenten kunnen kiezen voor onderwijs dat het best bij hen past, bij hun capaciteiten, wensen en doelen. Wij begeleiden onze studenten daarbij en maken het mogelijk. Ruimte om te ontdekken, te proberen en te leren vraagt om onderwijs en begeleiding op maat. Inspelen op de behoeften en ambities in een leeromgeving die ruimte biedt aan diverse studenten, leerstijlen, leerbehoeften en ambities. Daarom bieden wij flexibel en modulair onderwijs. Zo kunnen studenten uit verschillende richtingen kunnen deelnemen aan modules, instappen op verschillende momenten en er meer ruimte is voor eigen invulling qua volgorde, tempo en niveau. Tot slot is het eenvoudiger om in te springen op actuele ontwikkelingen in de buitenwereld; een nieuwe module kan snel aan het onderwijsprogramma worden toegevoegd.

Flexibel onderwijs

Daarnaast bieden wij ruimte om studenten in toenemende mate regie te geven om hun eigen opleiding vorm te geven. Het is essentieel om succesvol maatwerk te bieden. De mate waarin studenten zelfstandig kunnen werken en eigen keuzes kunnen maken, om waar mogelijk uiteindelijk zelfsturend te worden, neemt toe gedurende de opleiding. Zelfsturend vermogen biedt studenten de mogelijkheid hun eigen leerproces vorm te geven en biedt docenten de mogelijkheid om zich vooral te richten op het ontwikkelingsproces.

Wij richten ons op de versterking van het persoonlijk leiderschap van onze studenten. De balans tussen professionele en persoonlijke vorming verschuift; naast de beroepsgerichte vaardigheden, die onverminderd van belang blijven, besteden we ruim aandacht aan het vormen van life skills - zoals denkvaardigheden, informatievaardigheden, sociale vaardigheden. Daarnaast stimuleren we het zelfsturend vermogen, een vaardigheid die altijd relevant zal blijven voor iedere student.

Zelfsturend vermogen

Ambitieus

We zijn gedreven om het beste uit onszelf en een ander te halen. Kwaliteiten optimaal benutten en blijven ontwikkelen, daar zetten we ons voor in. Niet omdat het moet, maar omdat we het willen.

06

We geloven in de kracht van samenwerken (combineren) en leggen de juiste verbindingen die nodig zijn om onszelf en anderen verder te brengen. Verbindingen tussen mensen en bedrijven, maar ook tussen opleidingen, vakken of sectoren.

Verbindend

05

Avontuurlijk

We gaan graag op verkenning in de (echte) wereld. We zijn nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen. Flexibel, vrij en onbevooroordeeld. We benutten alle ruimte, zodat niets onze, of iemand anders, persoonlijke en professionele

ontwikkeling in de weg staat.

04

We zijn doorpakkers en krijgen dingen voor elkaar. Geen uitdaging is ons te groot. We wachten niet af, maar gaan recht op ons doel af. Waar een wil is, is een weg.

Daadkrachtig

03

We begeleiden en motiveren anderen bij het realiseren van hun idealen. ‘We zien jou’. We denken mee en geven de support die nodig is. Dit doen we op persoonlijke wijze, vol vertrouwen en met positieve, opbouwende energie.

Persoonlijk

02

We hebben een sterk vooruitziende blik. We anticiperen slim op toekomstige ontwikkelingen op de (arbeids)markt en in de maatschappij, zodat iedereen die op ons pad komt straks wendbaar en bestendig de toekomst tegemoet kan gaan.

Toekomstgericht

We hebben als college een aantal kernwaarden waarop we bouwen en die in alles wat we doen tot uiting moeten komen. Daarmee laten we zien wie we zijn, waarvoor we staan en onderscheiden we ons van anderen.

Kernwaarden

6

01

Samen met het bedrijfsleven zorgt MBO College Hilversum voor de optimale ondersteuning in de beroepspraktijk en de verdere ontwikkeling van die praktijk. Ook ontwikkelen we samen met diverse hogescholen een concreet perspectief voor de potentiële doorgroei-mogelijkheden van onze studenten.

Wij willen onze studenten toekomstbestendig opleiden. Wij geloven in de kracht van persoonlijke en brede professionele vorming, omdat dit onze studenten het beste voorbereidt op de toekomstige maatschappij. Dit betekent dat onze studenten aan het eind van hun opleiding niet alleen over innovatieve- en beroepsgerichte kennis en vaardigheden beschikken, maar ook over zogenaamde life skills: denkvaardigheden, informatievaardigheden, sociale vaardigheden en zelfsturend vermogen. Daarmee zijn ze voorbereid om richting te geven aan hun eigen toekomst op het snijvlak van maatschappij, arbeidsmarkt en vervolgonderwijs.

Onze missie

Klaar voor
de toekomst