back1.png (copy)

Waar staan we voor?

back_to_.png

Onze visie: wij zijn de ontdekkingsgerichte opleider

MBO College Hilversum biedt een onderwijsomgeving waarin studenten zich ontdekkingsgericht kunnen ontwikkelen omdat we geloven dat dit de beste garantie geeft op een goede aansluiting op de maatschappij, de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. Wij leven in een wereld waarin verandering een constante is, waardoor mensen wendbaar, weerbaar en veelzijdig moeten zijn. Dit vraagt om zelfbewuste studenten met een nieuwsgierige blik, lef, een leergierige houding en zelfsturend vermogen. Studenten die voorbereid zijn op hun volgende stap, die hun positie innemen en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij en de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Het is onze visie dat we studenten kunnen opleiden tot toekomstbestendige mensen door ze ruimte en ondersteuning te geven om zelf te ontdekken wie ze zijn, waar hun kracht ligt en welke beroep het beste bij hen past. In ons college kunnen studenten op onderzoek uit om te leren ontdekken hoe zij willen en kunnen bijdragen aan de wereld om hen heen. Hierdoor ontwikkelen zij zich tot wendbare mensen die in toekomstige situaties vorm kunnen geven aan kansen en mogelijkheden, op zowel persoonlijk als professioneel vlak. 

Onze missie:
klaar voor de toekomst

Wij willen onze studenten toekomstbestendig opleiden. Wij geloven in de kracht van persoonlijke en brede professionele vorming, omdat dit onze studenten het beste voorbereidt op de toekomstige maatschappij. Dit betekent dat onze studenten aan het eind van hun opleiding niet alleen over innovatieve- en beroepsgerichte kennis en vaardigheden beschikken, maar ook over zogenaamde life skills: denkvaardigheden, informatievaardigheden, sociale vaardigheden en zelfsturend vermogen. Daarmee zijn ze voorbereid om richting te geven aan hun eigen toekomst op het snijvlak van maatschappij, arbeidsmarkt en vervolgonderwijs. Samen met het bedrijfsleven zorgt ons MBO College voor de optimale ondersteuning in de beroepspraktijk en de verdere ontwikkeling van die praktijk. Daarnaast ontwikkelen we samen met diverse hogescholen een concreet perspectief voor de potentiële doorgroeimogelijkheden van onze studenten. 

Onze kernwaarden 

We hebben als college een aantal kernwaarden waarop we bouwen en die in alles wat we doen tot uiting moeten komen. Daarmee laten we zien wie we zijn, waarvoor we staan en onderscheiden we ons van anderen.

De waarde die ons het meeste definieert en stuurt is avontuurlijk. We gaan graag op verkenning in de wereld. We zijn nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen. Flexibel, vrij en onbevooroordeeld.

Onze fundamentele waarden, de ankers van onze identiteit, zijn: verbindend, ambitieus, daadkrachtig. We geloven in de kracht van samenwerken en leggen de juiste verbindingen die nodig zijn om onszelf en anderen verder te brengen. Verbindingen tussen mensen en bedrijven, maar ook tussen opleidingen, vakken of sectoren. Op ons college werken doorpakkers en we krijgen dingen voor elkaar. We wachten niet af, maar gaan recht op ons doel af: waar een wil is, is een weg. 

Persoonlijk en toekomstgericht zijn twee andere waarden die ons karakteriseren. We hebben een sterk vooruitziende blik. We anticiperen slim op ontwikkelingen op de (arbeids-)markt en in de maatschappij, zodat de student straks wendbaar en bestendig de toekomst tegemoet kan gaan. We begeleiden en motiveren studenten bij het realiseren van hun idealen. We denken mee met studenten en elkaar en geven de ondersteuning die nodig is. Dit doen we op persoonlijke wijze, vol vertrouwen en met positieve en opbouwende energie.

Persoonlijk is ook een kernwaarde voor onze docenten, medewerkers in de ondersteuning en managers. Zij vormen de spil van ons onderwijs en bepalen in hoge mate de onderwijskwaliteit, de studentprestaties, tevredenheid en het welbevinden van onze studenten. We begeleiden en motiveren de medewerkers in hun werk, investeren in hun persoonlijke ontwikkeling en faciliteren waar mogelijk.