back1.png (copy)

Wat verstaan we hieronder?

back_to_.png

Verbinding met het werkveld in de regio is van doorslaggevende betekenis. De contacten met bedrijven en instellingen (maar ook vo, hbo-scholen en gemeenten) verlopen veelal via de onderwijsteams. Dit heeft een veelheid aan succesvolle samenwerkingsvormen en initiatieven opgeleverd. Het ene onderwijsteam is hierin verder dan het andere. Voor onze omgeving is het niet altijd duidelijk waar men met vraagstukken en praktische opdrachten terecht kan. Daarnaast laten we elkaars contacten vaak onbenut en halen we niet het optimale uit onze contacten (transactiegericht). Om meer samenhang te creëren en de samenwerking te versterken en beter te benutten, willen we meer regie en samenwerking op de contacten met onze partners. In 2025 hebben we een centraal businesspoint dat relaties onderhoudt, opdrachten verwerft en coördineert.

Opleidingsaanbod van de toekomst

De actuele beroepspraktijk (in de regio) is de basis van onze opleidingen. Zeker in tijden waarin de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, is het belangrijk dat we ons kunnen aanpassen en inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt. Onze opleidingen en ons aanbod sorteren voor op die veranderingen waar onze studenten klaar voor moeten zijn als ze op de arbeidsmarkt komen.

Onze teams zijn up-to-date

Teams werken intensief samen met de beroepspraktijk om levensecht leren vorm te geven. Docenten en medewerkers in ondersteuning beschikken over actuele kennis en inzichten uit hun branche. Zij weten wat de actuele ontwikkelingen zijn, lopen docentenstages om kun beroepskennis up-to-date te houden en investeren in duurzame relaties.

Binnen alle leerroutes zijn ervaringen uit de praktijk leidend. Studenten doen betekenisvolle ervaringen op terwijl ze werken aan praktijktaken of praktijkvraagstukken. Daarbij gaat het niet alleen over de inhoud van de taak (het leren van het vak), maar ook over hun eigen ontwikkeling en de manier waarop ze leren.

We investeren in leeromgevingen waarin we de verbinding tussen school en de beroepspraktijk, of toekomstige hbo context, zo concreet en levensecht als mogelijk maken. Dit doen we door verschillende vormen van hybride onderwijs, van volledig of gedeeltelijke hybride leeromgevingen, tot uitdagende stages, levensechte projecten en skills wedstrijden. Hiervoor werken we nauw samen met onze partners.

  • De actuele beroepspraktijk (in de regio) is de basis van onze opleidingen. Ons aanbod sluit aan bij de vraag en ontwikkeling van de arbeidsmarkt.  
  • Het onderwijs sluit aan bij en sorteert voor op relevante technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.
  • De praktijk biedt de context voor levensechte leersituaties. We werken optimaal samen met onze partners om de beroepspraktijk (of hbo context) zo levensecht mogelijk te maken.
  • Medewerkers beschikken over actuele kennis en inzichten uit hun branche en passen deze toe.
  • Teams zijn up-to-date en laten dit zien in hun onderwijs.
  • We hebben een sterke band met het werkveld en partners in onze omgeving, met duurzame samenwerkingen. Zij geven het onderwijs mede vorm.
  • We werken samen in het optimaal benutten en behouden van de waardevolle contacten met onze partners.