back1.png (copy)

Wat verstaan we hieronder?

back_to_.png

Onze maatschappij, studenten, bedrijven, instellingen, sociale partners en medewerkers ontwikkelen zich doorlopend. Dit vraagt continu om aanpassingen in onze dienstverlening en onze werkwijzen. Het leren van nu betekent dat we actueel zijn, bij de tijd zijn, en dat we meebewegen met actuele ontwikkelingen. We moeten ons uiterste best doen om relevant te blijven voor onszelf en onze omgeving. We begrijpen wat er speelt bij onze studenten en onze omgeving en zijn in staat om ons hierop aan te passen.

Bij het ‘leren van nu’ en de huidige actualiteit hoort een breed aanbod aan opleidingen om invulling te geven aan Leven Lang Ontwikkelen, een leerconcept voor volwassenen om zich te laten bij- of omscholen. Deelnemers kunnen werknemers en/of BBL studenten zijn uit het bedrijfsleven, studenten die een deelcertificaat willen halen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Afhankelijk van de vraag en het type deelnemer worden verschillende leerroutes aangeboden. We hebben hier al mooie stappen in gezet de afgelopen jaren. Gezien de demografische ontwikkelingen zullen dit in toenemende mate relevante doelgroepen voor het mbo zijn.

Duurzaamheid

Ook dragen we bij aan een meer duurzame school. Dit laten we zien in ons gebouw (zonnepanelen), bij onze verbouwing (o.a. gebruik duurzame materialen, hergebruik materialen) en in onze bedrijfsvoering (verduurzaming catering, vermindering papiergebruik). Maar het zal bovenal in veel opleidingen een belangrijk onderwerp worden; bijna al onze bedrijven en instellingen zetten hierin stappen wat leidt tot aanpassingen in de wijze waarop we studenten voorbereiden op hun toekomstige rol en verantwoordelijkheid hierin.

Bij flexibilisering en maatwerk hoort een digitale leeromgeving waarin ruimte is voor individuele leerroutes, waarin het mogelijk is een persoonlijk ontwikkelportfolio op te bouwen en dat altijd, overal en op elk apparaat beschikbaar is. Ook streven we naar een breed aanbod aan digitale didactiek. Blended learning, maar ook hybride leervormen vragen om mogelijkheden van leren en begeleiden op afstand. Dit vraagt om een goede digitale leeromgeving waarin de student centraal staat en waarin hij samen kan werken met docenten, medestudenten en stagebegeleiders. ROCvA/F heeft gekozen voor het systeem Canvas, dat vanaf schooljaar 2020-2021 wordt ingevoerd. Doel is dat in schooljaar 2022-2023 alle opleidingsteams de overstap hebben gemaakt naar Canvas en docenten beter ondersteund worden.

Inclusiviteit

We willen dat onze school een plek is die voor iedereen toegankelijk is en waar iedereen zich thuis en verbonden voelt. Omdat we geloven dat een diverse en inclusieve school leidt tot beter onderwijs en een betere voorbereiding op de samenleving. Onze school biedt hierin veel kansen. De diversiteit aan studenten en de praktijkgerichte setting nodigt uit tot gesprek en bewustwording over diversiteit en inclusiviteit bij studenten, medewerkers en partners. We besteden aandacht aan diversiteit en inclusiviteit in ons onderwijsprogramma en stimuleren interne netwerken.

Na 20 jaar gebruik is het gebouw toe aan renovatie, zodat onderwijs, organisatie en gebouw elkaar versterken en optimaal op elkaar afgestemd zijn. De vernieuwing van het gebouw heeft als doel de medewerkers en studenten optimaal te verbinden, elkaar te laten ontmoeten en het leren en werken te faciliteren. Dit stimuleert en vergemakkelijkt het gezamenlijk ontwikkelen en aanbieden van onderwijs.

Het gebouw wordt aanpast in lijn met onze (onderwijs)visie. De omgeving stimuleert al het voorgaande; we bieden ruim mogelijkheden voor onderwijs en begeleiding op maat. Maar ook voor werken op maat. Er komt een grotere diversiteit aan leer- en werkplekken en een andere verdeling daarvan. Het gebouw wordt transparanter, zodat je je goed kunt oriënteren en elkaar ziet leren en werken. Hierdoor wordt de docent optimaal gefaciliteerd.  

  • We passen onze dienstverlening en onze werkwijzen in de volle breedte aan op de thema’s die spelen in onze omgeving.  
  • Onze fysieke leeromgeving en alle faciliteiten zijn optimaal ingericht in lijn met onze visie.  
  • Digitaal onderwijs is gangbaar. Dit vergt vergaande digitalisering van onze processen en werkwijzen.
  • De digitale leeromgeving is ingericht en geoperationaliseerd.
  • Onze leer- en werkomgeving is aantoonbaar divers en inclusief. We stimuleren het besef en belang van inclusiviteit bij onze studenten. Hiervoor zijn we onszelf bewust van onze verantwoordelijkheid.
  • Duurzaamheid is een onlosmakelijk thema voor onze toekomstige beroepsbeoefenaars.

Een Leven Lang Ontwikkelen

  • We hebben een actueel aanbod voor bij- en omscholing van volwassenen.
  • Ieder opleidingsteam geeft invulling aan ‘Leven Lang Ontwikkelen’.