back1.png (copy)

De betekenis van dit jaarplan

top.png

Dit jaarplan is onderdeel van de strategische koers 2021-2025 van het MBO College Hilversum: Ontdek zelf, leer samen; MBO College Hilversum als Ontdekkingsgerichte Opleider. Dit jaarplan geeft richting en een kader voor de belangrijkste onderwerpen en thema’s voor de periode januari 2021 – juli 2022. Het wordt aangeraden om de strategische koers en de onderwijsvisie als onderliggende documenten te gebruiken voor verdere context en achtergrond.

Met dit jaarplan zetten we de eerste stappen om uitvoering te geven aan de nieuwe strategische koers. De directie wil met dit jaarplan inspireren, faciliteren en zal - waar dat nodig is om de doelen te bereiken - stimuleren en sturen. Met de koers 2021-2025 en het jaarplan 2021-2022 geven we richting aan de onderwijsteams en diensten om in het collectief dezelfde kant op te bewegen, met hetzelfde einddoel voor ogen.

De precieze invulling is echter niet vastomlijnd en biedt ruimte aan initiatieven en inzichten van onderwijsteams en diensten die in samenspraak met elkaar, onze studenten en partners tot stand komen. In de teamplannen geven de onderwijsteams en de diensten aan hoe zij invulling geven aan de gekozen thema’s. Uiteindelijk geven we samen invulling aan onze ultieme ambitie: van MBO College Hilversum de ontdekkingsgerichte opleider maken.

Directie MBO College Hilversum,

Jeroen Ankersmit
Jörgen Koelemeij
Kirstin van Loon