Uit de praktijk

Op 3 februari 2023 hebben zo’n 170 3e en 4e jaars vo-leerlingen workshops gevolgd van de opleidingen Verpleegkunde, Maatschappelijke Zorg/Verzorgende IG, Doktersassistent en Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn tijdens de Health Experience. De leerlingen kregen informatie over de zorgopleidingen van MCH en gingen , samen met onze docenten en studenten, aan de slag. De Health Experience dag wordt meerdere keren per schooljaar georganiseerd met als doel aankomende mbo-studenten te enthousiasmeren voor de zorgopleidingen van MBO College Hilversum.

Uit de praktijk

Op 3 februari 2023 hebben zo’n 170 3e en 4e jaars vo-leerlingen workshops gevolgd van de opleidingen Verpleegkunde, Maatschappelijke Zorg/Verzorgende IG, Doktersassistent en Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn tijdens de Health Experience. De leerlingen kregen informatie over de zorgopleidingen van MCH en gingen , samen met onze docenten en studenten, aan de slag. De Health Experience dag wordt meerdere keren per schooljaar georganiseerd met als doel aankomende mbo-studenten te enthousiasmeren voor de zorgopleidingen van MBO College Hilversum.

Versterking onboarding en oriëntatieprogramma zij-instromers 

Om zij-instromers een reële verwachting te geven van zorgopleidingen en werken in de zorg is de beeldvorming van het beroep en de opleiding belangrijk. Hiermee gaan we vroegtijdige uitstroom bij zowel opleidingen als in het werkveld tegen.  
 
Partner Zorgstart biedt een online oriëntatieprogramma voor de doelgroep zij-instromers. Hiermee worden zij-instromers wegwijs gemaakt in het aanbod van opleidingen en kun je als potentieel zij-instromer kijken waar je ervaring helpend is. Komend jaar geven we een blended oriëntatieprogramma vorm waarin oriëntatie online en in de praktijk bij elkaar komen. 

De uitstroom van personeel in de zorg is groot. Opvallend is dat een groot percentage zorgmedewerkers stopt in het eerste jaar. De redenen van uitstroom zijn divers. In  het Regioplus onderzoek (2021) wordt bijvoorbeeld beschreven dat er onvoldoende waardering en aandacht is voor (nieuwe) zorgmedewerkers.  Er komt in zo’n eerste periode veel op je af.  Om deze eerste periode in de loopbaan van een zorgmedewerker goed te laten verlopen werken de partner zorgorganisaties uit de regio samen aan een gezamenlijk onboardingprogramma waar een toolbox onderdeel van is. Belangrijkste doel van dit programma is het behouden van startend zorgpersoneel. De toolbox biedt handvaten voor een goede begeleiding gedurende alle fasen van het werkende leven (van studenten en beginnend beroepsbeoefenaren tot zorgmedewerkers die al langer werkzaam zijn in de zorg). 

Gezamenlijk wervingsprogramma

De zorgopleidingen organiseren samen met de partner zorgorganisaties uit de regio verschillende wervingsactiviteiten zoals open dagen en informatiebijeenkomsten. Het doel is gezamenlijk op te trekken in lijn met het gezamenlijke aanbod van opleidingen waar hybride leeromgevingen ook onderdeel van zijn.

Betere aansluiting
vmbo-mbo-hbo-werkveld

Om studenten een reële verwachting te geven van zorgopleidingen en werken in de zorg is de beeldvorming van het beroep en de opleiding belangrijk. Hiermee gaan we vroegtijdige uitstroom bij zowel opleidingen als in het werkveld tegen. Daarvoor wordt een betere aansluiting van het vmbo op alle vervolgmogelijkheden gezocht. 

Het doel is niet alleen voldoende leerlingen laten instromen in het voorbereidend beroepsonderwijs, ook de doorstroom naar het beroepsonderwijs en het regionale werkveld hebben aandacht. Een goede aansluiting tussen vmbo en mbo in de regio is belangrijk. MBO Colleges Hilversum, Almere en Flevoland werken in het kader van deze programmalijn samen met vmbo scholen uit de regio die een zorgprofiel hebben. Onder andere St. Aloysius College, College de Brink, Hilfertsheem, Buitenhout College en Porteum (SVOL). Samen werken de onderwijsinstellingen aan doorlopende leerlijnen, snelle en drempelloze doorstroming en ze hebben aandacht voor het LOB programma.  

Om de ambities van deze samenwerking te realiseren werken we gezamenlijk aan vier programmalijnen. Elke programmalijn heeft andere doelen. Om die doelen te behalen heeft iedere programmalijn een aantal activiteiten.   

Programmalijn 1 richt zich op het vergroten van de doorstroom van vmbo-leerlingen naar mbo-zorgopleidingen. Daarnaast is het bevorderen van de doorstroom van mbo-zorgopleidingen naar hbo-zorgopleidingen een doel.  

Programmalijn 1

Meer instroom en doorstroom studenten