Tekort in
de zorg is onze zorg...

Een samenwerkingsverband tussen beroepsonderwijs en zorginstellingen om onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. 

Ontzorg de zorg

 • Groei van het aantal hybride leeromgevingen

 • Groei van het aantal studenten dat opgeleid wordt in hybride leeromgevingen

 • Instroom mbo-opleidingen vergroten

 • Studenten opleiden tot zorgprofessional van de toekomst

 • Vergroten van het aantal docenten en werkbegeleiders dat wordt geprofessionaliseerd op kennis en vaardigheden

 • Groei van het aantal zorgmedewerkers dat in het kader van Leven Lang Ontwikkelen de actuele kennis en vaardigheden heeft vergroot en versterkt

 • Publiek-private samenwerking versterken

DE ZEVEN DOELSTELLINGEN

ONZE MISSIE

Het is onze missie om in de regio Flevoland en Gooi & Vechtstreek de grote tekorten in de zorg te verminderen, de hoge werkdruk onder zorgmedewerkers te verminderen en de grote uitstroom van zorgmedewerkers terug te dringen.

HOE DOEN WE DAT?

Er zijn vier programmalijn waarin we activiteiten ondernemen om de missie en doelstellingen waar te maken.


Over het RIF project

De programmalijnen

Uitgelicht

Juni 2023

Terugblik bijeenkomst directieleden en manager

Dinsdag 23 mei hebben directieleden en managers van de meeste partners elkaar ontmoet op MBO College Hilversum. Er was ruimte voor kennismaking, omdat bij sommige partners inmiddels nieuwe personen betrokken zijn en het belang van onze samenwerking werd besproken. Ook werd met elkaar gedeeld hoe ieder het RIF ondersteunt en zijn een aantal successen gedeeld. Tot slot hebben we gesproken over eigenaarschap rondom het RIF, bewegingen in beide regio’s en hoe we hier met elkaar op kunnen anticiperen.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat er behoefte was aan doorlopende informatie over de samenwerking en dat niet iedereen deze nieuwsbrief ontvangt. Wil je de nieuwsbrief ontvangen, of weet je iemand in je organisatie die deze nieuwsbrief wil ontvangen? Klik hier om je aan te melden.

Over een halfjaar vindt de volgende bijeenkomst voor directieleden en managers plaats.
Voor meer informatie over deze en volgende directiebijeenkomsten kun je contact opnemen met Lisa van Tongeren, l.vantongeren@rocva.nl.

De laatste ontwikkelingen

College de Brink nieuwe partner

Zorgprofessional+ voor MBO Verpleegkunde

De opleiding Zorgprofessional+ blijkt een succes. Na de start in 2019 zijn inmiddels bijna 30 studenten geslaagd en aan de slag als zorgprofessional.

Een van de belangrijke opgaves van het RIF is de kloof tussen werk en school met leren op de werkplek (hybride leeromgevingen) te overbruggen.

Met ingang van volgend schooljaar is College de Brink uit Laren onderdeel van ons samenwerkingsverband.

Training hybride leeromgeving

Marco Wisse 
Directeur 
Vivium Zorggroep

Ilse Weijer 
Adviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Steven van Schaik 
Opleidingsmanager team gezondheidszorg
MBO College Hilversum

Renata Dijk
Opleidingsmanager team gezondheidszorg
MBO College Almere

Michiel van Deenen
Opleidingsadviseur HR
Zorggroep Almere 

Jeroen Ankersmit
Voorzitter directie 
MBO College Hilversum

De stuurgroep

Het Team

f.korsuize@rocvf.nl
06 000 000 00 

Fiona Korsuize
Regio coördinator 
Almere en Flevoland 

Linda de Vries
Regio coördinator 
Gooi & Vechtstreek 

Lisa van Tongeren
Programmaleider

Samen met partners in de regio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken we aan het tekort in de zorg.

Ontmoet de partners

Samen met partners in de regio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken we aan het tekort in de zorg.

Ontmoet de partners

De programma-lijnen

Het Team

f.korsuize@rocvf.nl
06 000 000 00 

Fiona Korsuize
Regio coördinator 
Almere en Flevoland 

Linda de Vries
Regio coördinator 
Gooi & Vechtstreek 

Lisa van Tongeren
Programmaleider

Marco Wisse 
Directeur 
Vivium Zorggroep

Ilse Weijer 
Adviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Steven van Schaik 
Opleidingsmanager team gezondheidszorg
MBO College Hilversum

Renata Dijk
Opleidingsmanager team gezondheidszorg
MBO College Almere

Michiel van Deenen
Opleidingsadviseur HR
Zorggroep Almere 

Jeroen Ankersmit
Voorzitter directie 
MBO College Hilversum

De stuurgroep

Ontzorg de zorg

Een samenwerkingsverband tussen beroepsonderwijs en zorginstellingen om onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. 

Tekort in
de zorg is onze zorg...

 • Groei van het aantal hybride leeromgevingen

 • Groei van het aantal studenten dat opgeleid wordt in hybride leeromgevingen

 • Instroom mbo-opleidingen vergroten

 • Studenten opleiden tot zorgprofessional van de toekomst

 • Vergroten van het aantal docenten en werkbegeleiders dat wordt geprofessionaliseerd op kennis en vaardigheden

 • Groei van het aantal zorgmedewerkers dat in het kader van Leven Lang Ontwikkelen de actuele kennis en vaardigheden heeft vergroot en versterkt

 • Publiek-private samenwerking versterken

DE ZEVEN DOELSTELLINGEN

ONZE MISSIE

Het is onze missie om in de regio Flevoland en Gooi & Vechtstreek de grote tekorten in de zorg te verminderen, de hoge werkdruk onder zorgmedewerkers te verminderen en de grote uitstroom van zorgmedewerkers terug te dringen.

HOE DOEN WE DAT?

Er zijn vier programmalijn waarin we activiteiten ondernemen om de missie en doelstellingen waar te maken.


Over het RIF project