Navigeer hieronder direct naar het onderwijsteam of afdeling!

In dit magazine delen we de team- en afdelingsplannen met het college. Laat je vooral inspireren! 

Scroll naar beneden 


Alle team- en afdelingsplannen op een rij.   

De tweede stap richting ontdekkings-gerichte opleider

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Biedt iedereen een podium door met je team in te zetten op regulier onderwijs, Leven Lang Ontwikkelen (LLO), en maatwerktrajecten.Q: Waar gaan jullie de komende anderhalf jaar de focus op leggen?

A: Via het innovatietraject wordt het huidige onderwijs herzien, waarbij het onderwijs aansluit bij de belevingswereld van de student en het onderwijs samen met en in het bedrijfsleven wordt vormgegeven.


TEAM 
GEBOUWDE OMGEVING

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Onze tip is om de principes van het ‘waarderend leren’ en de ‘growth mindset’ in je onderwijs, pedagogiek en didactiek na te streven, als basis voor diplomeren (lerend kwalificeren).Q: Waar gaan jullie de komende anderhalf jaar de focus op leggen?

A: Met de start van de Beroepshavo op drie nieuwe locaties is er sprake van een mooie ontwikkeling en groei van het opleidingsconcept. Het is voor ons van belang om het Beroepshavo-DNA en de bijbehorende visie stevig te verankeren en hiermee de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden.


TEAM GEZONDHEIDSZORG

Q: Wat gaan jullie de komende anderhalf jaar de focus op leggen?

A: Er zijn veel ontwikkelingen in de techniek en onze samenleving. We gaan waterstoftechnologie integreren binnen de studies Technologie, Mobiliteit en Bouwkunde. Daarnaast hebben we een focus op het ontwikkelen van mhbo-trajecten binnen de techniek.


TEAM TECHNIEK

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Focus je als team op maximaal drie volledig te realiseren gedragen speerpunten dan meerdere speerpunten die niet gedragen worden. Samen kom je verder!Q: Waar gaan jullie de komende anderhalf jaar de focus op leggen?

A: De komende 1 ½ jaar zal de nadruk vooral liggen op het verbeteren van de kwaliteit van het begeleiden van onze studenten. Daarnaast streven we ernaar om ons ICT-onderwijs aantrekkelijker, relevanter en actueler te maken door onze studenten samen met onze partners verder op te leiden.


TEAM 
ICT

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Ons advies: heb aandacht voor elkaar, zet de juiste mensen op de juiste plek, besteed tijd aan de manier van samenwerken met elkaar en kom zo in een flow; dat maakt het werken nog leuker!Q: Waar gaan jullie de komende anderhalf jaar de focus op leggen?

A: Onze focus ligt op het zo goed mogelijk bedienen van de verschillende doelgroepen die we in huis hebben, door middel van het aanbieden van verschillende leertrajecten in de bol, bbl en derde leerweg.


TEAM 
WELZIJN

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Verzamel en deel zelf eens de duurzame maatregelen die jij in je werk hebt doorgevoerd!Q: Waar gaan jullie de komende anderhalf jaar de focus op leggen?

A: Team Facilitair gaat de komende 1,5 jaar de focus leggen op duurzaamheid (en dit vanuit onze afdeling beter communiceren) en op de ontwikkeling van ons team zelf.


AFDELING 
FACILITAIR

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Er komt een BOOST-dag voor studenten, waarin we activiteiten gaan organiseren die groepsbinding en student geluk bevorderen.Q: Waar gaan jullie de komende anderhalf jaar de focus op leggen?

A: Iedere student krijgt een passende leerroute: we maken een doorlopende leerlijn van Entree naar Bn2, waarbij begeleiding en onderwijs op maat nadrukkelijk aandacht krijgt.


TEAM 
STARTERS STUDIES


TEAM 
BUSINESS & COMMERCE

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Team Business & Commerce gelooft in de kracht van vernieuwing en innovatie en kijk realiseerbaar is. Als we dan een tip mogen geven aan collega’s; breng focus aan in de doelen die je je als team stelt, en ga ervoor deze doelen te halen. Anderzijds, wees consistent in waar je voor staat en streef het iedere dag na.Q: Waar gaan jullie de komende anderhalf jaar de focus op leggen?

A: Team Business & Commerce gaat zich volop inzetten op de doorontwikkeling van Canvas als leerplatform voor de studenten en de docenten. Omdat onze opleidingen veelal theoretisch van aard zijn zal er op vele terreinen gewerkt worden aan andere onderwijsvormen, meer aandacht voor de studentbegeleiding (ik zie jou) en samenwerkingen met gave en goede bedrijven in onze sectoren.

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: In de afgelopen periode werden beroepsveldoriëntatiedagen georganiseerd voor eerstejaars AV-studenten. Deze dagen waren van onschatbare waarde voor de verbinding met het bedrijfsleven. Voor de studenten was het bijzonder waardevol om op deze manier een voorproefje te krijgen van het werkveld waar ze voor hebben gekozen. Voor velen bevestigde dit hun keuze.Q: Waar gaan jullie de komende anderhalf jaar de focus op leggen?

A: De focus ligt op het formatief evalueren, de samenwerking met het bedrijfsleven en de veranderingen in de creatieve sector


TEAM 
MEDIA STUDIES

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Wat ons team wilt meegeven aan de andere teams in de uitvoering van hun plannen is om los van bestaande structuren en onmogelijkheden te denken. Durf met een open blik te kijken naar een situatie en kijk dan pas welke afspraken daarbij nodig zijn of gelden. Er is vaak meer mogelijk dan je vooraf denkt!Q: Waar gaan jullie de komende anderhalf jaar de focus op leggen?

A: De komende periode gaat team Sport & Bewegen verder aan de slag met de gestarte doorontwikkeling van de opleidingen waarin er meer ruimte is voor maatwerk. Daarnaast worden de opties verkend om het aanbod uit te breiden met een AD opleiding, een opleiding Leisure en keuzedelen gericht op Esports. Alles met als einddoel om een aansprekend onderwijsteam te zijn voor de studenten in de regio.


TEAM 
SPORT & BEWEGEN

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Onderzoek of je de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties in je lessen kunt verwerken, om zo met de studenten het gesprek te voeren over een groenere, eerlijkere en betere wereld.Q: Waar gaan jullie de komende anderhalf jaar de focus op leggen?

A: Met onze kernwaarden en pedagogische-didactische visie als onderlegger, streven we ernaar onze studenten nog meer te betrekken bij de verbetering van de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur.


TEAM 
MODE

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Persoonlijk contact met toeleverende scholen en maak waar wat je zegt!Q: Waar gaan jullie de komende anderhalf jaar de focus op leggen?

A: Team Hospitality Studies gaat de komende 1,5 jaar de focus leggen op een optimale doorlopende leerlijn van VMBO naar MBO naar HBO door oa een VMBO-MBO Hospitality-traject ism regioscholen en MHBO-trajecten ism HBO Academy en Windesheim. Met daarin ruimte voor maatwerk en versnelling.


TEAM 
HOSPITALITY STUDIES

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Het doel is om de student te helpen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het leerproces door zelf ook aan te geven wat hij/zij nodig heeft, zelf keuzes te maken en zichzelf aan te sturen. Zo kan de student zichzelf persoonlijk en professioneel op zijn eigen manier ontwikkelen (eigen niveau, tijd en vorm).​Q: Waar gaan jullie de komende anderhalf jaar de focus op leggen?

A: Team Haarverzorging wil de studenten een open leeromgeving bieden.​ Waar structuur, veiligheid en werken naar zelfredzaamheid belangrijk is.​ Waar het onderwijs inspeelt op de behoefte van élke student..


TEAM HAARVERZORGING


TEAM DIENSTVERLENING HELPENDE ZORG & WELZIJN

TEAM 
BEROEPSHAVO

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Onze gouden vondst is dat goede informatie richting en afstemming met de teams via de TEO’s essentieel is. Daarom organiseren we 2 TEO middagen per jaar.Q: Waar gaan jullie de komende anderhalf jaar de focus op leggen?

A: De komende anderhalf jaar gaat Servicecentrum Examinering vormgeven aan de samenvoeging van de afdelingen (Examendienst,
toets- en examencentrum en beleid) en het verlenen van integrale dienstverlening. We gaan de examenprocessen optimaliseren en zoveel als
mogelijk digitaliseren.


AFDELING
SERVICECENTRUM EXAMINERING

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Denk vanuit de student!Q: Waar gaan jullie de komende anderhalf jaar de focus op leggen?

A: Als SSC richten we ons op de student die net iets anders of extra's nodig heeft. Hierbij is het een kwestie van balanceren tussen wat een student (wettelijk gezien) recht op heeft en wat voor een onderwijsteam haalbaar en realistisch lijkt. Daarbij streven we naar een nog nauwere samenwerking met de teams om te bepalen wat zij op dit gebied van ons nodig hebben. Want wat nuttig is voor de student met een extra ondersteuningsvraag, kan vaak gunstig zijn voor alle studenten.


AFDELING STUDENT SUCCES CENTRUM

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Bedenk bij alles wat je doet dat de docent zo goed mogelijk in positie wordt gebracht zodat de student zo goed mogelijk ondersteund wordt in het leerproces.Q: Waar gaan jullie de komende anderhalf jaar de focus op leggen?

A: Teams en het college als geheel ondersteunen bij onderwijskundige vraagstukken die voortkomen uit het toewerken naar ‘de ontdekkingsgerichte opleider’ (m.b.t. onderwijs op maat, toetsing, hybride leeromgeving, activerende didactiek, basisvaardigheden en digitale innovaties in het onderwijs).


AFDELING 
ONDERWIJS

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Daag jezelf uit om buiten je eigen ‘bubbel’ te kijken wat er gebeurt in de wereld op jouw vakgebied. Niet alleen voor kennis en inspiratie, maar ook voor praktische oplossingen voor uitdagingen waar je zelf in je werk tegenaan loopt. Dat kan in het klein al door te buurten bij andere teams of afdelingen.Q: Waar gaan jullie de komende anderhalf jaar de focus op leggen?

A: De focus zal de komende anderhalf jaar liggen op een aantal thema's: Voorlichting en LOB-aanbod, Community building, Imago en Interne branding. Daarnaast zal er veel tijd en energie worden besteed aan het ondersteunen van de ambities met betrekking tot LLO, HBO Academy Hilversum en Optimalisatie van de intake.


AFDELING 
MARKETING, COMMUNICATIE & STRATEGIE

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Medewerkers kunnen in het kader van het goede gesprek, zelf een gesprek kan aanvragen met hun leidinggevende. Daarnaast kun je via RocWise is er ook interessant (online) scholingsaanbod.Q: Waar gaan jullie de komende anderhalf jaar de focus op leggen?

A: Het blijft belangrijk om vanuit HR een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het ziekteverzuim en daarbij hoort ook het versterken van het eigen regiemodel. Daarnaast blijven we ons richten op de vitaliteit van onze medewerkers. Dit is mede gekoppeld aan het thema 'het goede gesprek'.AFDELING
HUMAN RESOURCES

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Ons advies aan de teams is om de ondersteunende diensten zo snel mogelijk aan te laten haken bij essentiële veranderingen om zodoende ook de systemen tijdig op orde te krijgen.Q: Waar gaan jullie de komende anderhalf jaar de focus op leggen?

A: Het bedrijfsbureau focust zich op de ontwikkelingen binnen het college en ondersteunt daarin zo goed als mogelijk. Denk hierbij aan Flexx, Leven Lang Ontwikkelen, digitale transformatie, studiematerialen, bekostiging, etc.


AFDELING
BEDRIJFSBUREAU