In dit magazine delen we de team- en afdelingsplannen met het college. Laat je vooral inspireren! 

Scroll naar beneden 


Alle team- en afdelingsplannen op een rij.   

De tweede stap richting ontdekkings-gerichte opleider

Navigeer hieronder direct naar het onderwijsteam of afdeling!

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: “Alleen kom je ver, samen kom je verder.”Q: Wat is co-creatie voor jullie team?

A: “Een term die voor het team Beroepshavo eigenlijk vanzelfsprekend is. Al sinds de start van de Beroepshavo werken we actief samen met (regionale) bedrijven, stichtingen en de gemeenten. Maar ook met regionale vo-scholen én hbo's. In het team zie je bijvoorbeeld ook dat uiteenlopende vraagstukken samen behandeld worden. Dan pakken we de flipovers, geeltjes en stiften erbij en dragen we gezamenlijk bij aan de oplossing of het benutten van een kans.”


TEAM GEZONDHEIDSZORG

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: "Voer het goede gesprek met je studenten. En deel mooie voorbeelden van samenwerkingen zoals Zorgprofessional+ en het toekennen van de RIF 'Het tekort in de zorg is onze zorg'."


Q: Wat is co-creatie voor jullie team?

A:  "Co-creatie betekent dat we samen met onze partners verder betekenis willen geven aan onze doelstellingen. We staan constant in verbinding met onze omgeving (en partners) en proberen op die manier goed in te spelen op wat er nodig is (trends en ontwikkelingen). Hiermee houden we de aansluiting en zorgen we dat we toekomstbestendig opleiden. Eigenlijk is co-creatie een manier van werken."

Q: Wat betekent co-creatie voor jullie team?

A: “Er zijn veel ontwikkelingen in de Techniek en onze samenleving. Hierdoor is het van het grootste belang om geen eilandjes van het team Techniek te maken maar juist samen te werken en co-creatie te faciliteren.


TEAM TECHNIEK

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: “Co-creatie hoeft niet meteen een grote verandering of innovatie teweegbrengen. Het kan al als twee medewerkers op basis van gelijkwaardigheid ideeën uitwisselen en opzoek gaan naar raakvlakken wat kan leiden tot een goed idee.”

Q: Wat betekent co-creatie voor jullie team?

A: Co-creatie betekent ook samenwerken aan onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering niet alleen in de subteams maar ook op teamniveau en collegeniveau.


TEAM 
ICT

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: “Sta open voor je omgeving en laat je verrassen.”

Q: Wat betekent co-creatie voor jullie team?

A: “Voor mijn teams betekent co-creatie samen met partners uit de regio ons onderwijs zo vormgeven dat het voldoet aan de behoefte van de student. Om die reden hebben wij allerlei verschillende leerroutes ontwikkeld.


TEAM 
WELZIJN

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen? 

A: De gouden tip die ik wil meegeven: laten we eens investeren in tijd met en voor elkaar. Door bijvoorbeeld een keer een halve dag mee te lopen met elkaar. Dan krijg je inzicht in waar diegene zich mee bezig houdt. Dit inzicht levert naast informatie ook begrip op!

Q: Wat betekent co-creatie voor jullie team?

A: “Co-creatie betekent voor het team Facilitair dat we samenwerken met andere teams en opleidingen en bijdragen in een oplossing."


AFDELING 
FACILITAIR

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

A: “Digitale transformatie overall, voor zowel het team, de student als het werkveld. We gaan train de trainer scholing inzetten en elkaar helpen.” 

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

A: “Over Ik zie jou. We gaan de zorglijn en bildungtrajecten verbeteren en werkgroepen vormgeven gericht op het type student.”

Q: Wat betekent co-creatie voor jullie team?

A: “Met elkaar, team overstijgend iets nieuws ontwikkelen en durf iets nieuws te doen."


TEAM 
STARTERS STUDIES

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: “Het begint met elkaar leren kennen, dus werk eens in een andere ruimte; bijv in een samenwerkingszone werken, die je nog niet kent.” 

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

A: “Over Ik zie jou. We gaan de zorglijn en bildungtrajecten verbeteren en werkgroepen vormgeven gericht op het type student.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Stap naar buiten en laat jezelf inspireren door bedrijven te bezoeken en de praktijk naar binnen te halen. En durf initiatief te nemen. Niet alles zal lukken maar geloof in kansen en samenwerking.

Wij gaan 2023-2024 starten met het mhbo-traject Business & Innovation, een spannende nieuwe route. En een mooie kans voor ambitieuze studenten om vanuit een ondernemende houding succesvol te worden in Business.

Q: Wat betekent co-creatie voor jullie team?

A: “Het team ziet dat modulair onderwijs, blended learning en het gebruik van digitale middelen als Canvas en Teams actief wordt ingezet. We worden enthousiast van het feit dat dit vanzelfsprekend al de nieuwe werkelijkheid is geworden of hier de plannen voor zijn gemaakt.”


TEAM 
BUSINESS & COMMERCE

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Duurzaamheid implementeren binnen de lessen? Denk groot, begin klein!.”


TEAM 
MODE

Q: Wat betekent co-creatie voor jullie team?

A: “Samen met werkveldpartners én studenten onderwijs ontwikkelen waarbij duurzaamheid en circulariteit de hoofdrol spelen.

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: “Graag delen wij een voorbeeld van het On the Job traject met van der Valk Breukelen: naast 1 theoriedag en 3 stagedagen is er ook de Skills-dag waarbij workshops worden gegeven m.b.t. hotelwerkzaamheden, die ontwikkeld zijn door het bedrijf in samenwerking met docenten van school en gegeven worden door alumni/oud-studenten van ons die nu in bedrijfsleven werken.”

Q: Wat betekent co-creatie voor jullie team? 

A: “Het onderwijsprogramma vormgeven en ontwikkelen samen met school, bedrijfsleven/instellingen en student (maatwerk). Zowel breed als gespecialiseerd.”


TEAM 
HOSPITALITY STUDIES

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: “Zorg in de taakverdeling dat er met tribes gewerkt kan worden. Zorg daarbij voor korte communicatielijnen met eigenaarschap.” 

Q: Wat is co-creatie voor jullie team?

A: “Binnen het team haarverzorging is co-creatie terug te zien in alles wat we doen. Binnen onze werkverdeling is iedereen betrokken bij een taak welke gekoppeld is aan het onderwijs met daarbij een taakbeheerder. Deze groepen ontwikkelen samen de inhoud van curriculum, onderwijsinnovatie, onderwijstaken ed hierbij wordt in co-creatie alle werkzaamheden ingevuld. Voor iedere taak creëren we een kerngroep, een eigen ’tribe.”


TEAM HAARVERZORGING

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: “Sta open voor je omgeving en laat je verrassen.”

Q: Wat is co-creatie voor jullie team?

A: Voor team Dienstverlening Helpende Zorg & Welzijn betekent co-creatie samen met partners uit de regio ons onderwijs zo vormgeven dat het voldoet aan de behoefte van de student. Om die reden hebben wij allerlei verschillende leerroutes ontwikkeld.”


TEAM DIENSTVERLENING HELPENDE ZORG & WELZIJN

TEAM 
BEROEPSHAVO

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Minder mailen, meer echt contact met elkaar door elkaar op te zoeken.

Q: Wat betekent co-creatie voor jullie team?

A: “Samen met de opleidingsteams de begeleiding van onze studenten (blijven) verbeteren. Door elkaar meer op te zoeken, ontstaat meer begrip en inzicht van elkaar en hoe elkaars werkzaamheden er in de praktijk uitzien. Dit helpt om beter met elkaar kunnen samenwerken..” 


AFDELING STUDENT SUCCES CENTRUM

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: “Als het gaat om de innovatie en verbetering van opleidingen is het handig om met een zo breed mogelijk team daar samen aan te werken. Ook de op het oog wat minder voor de hand liggende partners kunnen vanuit een specifieke expertise, rol of vakgebied een waardevolle bijdrage leveren. Kijk over de grenzen heen en laat je verrassen door de input van een ieder!”

Q: Wat betekent co-creatie voor jullie team?

A: “Co-creatie is voor ons dat we de spilfunctie van de dienst onderwijs binnen de organisatie zo goed mogelijk benutten, zowel voor onze eigen ontwikkeling als die van de opleidingsteams. We werken samen met veel verschillende collega’s, teams en betrekken de input van studenten en bedrijven in ons werk."


AFDELING 
ONDERWIJS

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: “Sharing is caring. Deel je ervaringen met anderen; je successen, maar ook wat niet goed ging (en waarom)..”

Q: Wat betekent co-creatie voor jullie team?

A: “Samen met onze doelgroepen komen tot nieuwe ideeën of verbetering.”

 


AFDELING 
MARKETING,  COMMUNICATIE & STRATEGIE

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: “Een belangrijke tip hierbij is: blijf informatie delen en blijf vragen stellen en wees niet bang om creatief te zijn, gekke ideeën te delen en te brainstormen.”

Q: Wat betekent co-creatie voor jullie team?

A: “Co-creatie voor HR is dat we meer gebruik willen maken van de kennis en ervaring binnen en buiten de organisatie.”AFDELING
HUMAN
RESOURCES

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

A: Co-creatie vraagt tijd om te luisteren en alle aspecten mee te nemen.

Q: Wat betekent co-creatie voor jullie team?

A: "Tijd nemen om aan elkaar te laten zien wat een ieder doet zodat we elkaar kunnen supporten."


AFDELING
BEDRIJFSBUREAU