back1.png (copy)
white_1.png (copy3) (Copy)

A: “Zeer uiteenlopend. De een wordt enthousiast van differentiatie in het onderwijs, de ander “ik zie jou”. In de MCH Koers zien we veel (h)erkenningspunten die al ingezet zijn bij de Beroepshavo. Dat maakt het team trots.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy)

A: “De visie van de Beroepshavo en de bijbehorende strategische knelpunten:

Ontwikkelingsgericht vs. examinering,

Opleiden vervolgstap HBO vs. opleiden voor beroep (SBB),

Versnellen binnen een reeds versnelde opleiding vs. druk op het team en student om alles in 2 jaar te verzorgen,

 Toekomst Beroepshavo: 1 breed CREBO of meerdere cellen.”



Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy)

A: “Positief, het team erkent “het 7-koppig monster” en ziet dit graag anders. Er zijn veel omslachtige processen binnen de organisatie met bijbehorende poortwachters. Vooral bij examinering wordt dit zo ervaren.
We zien kan in spreiden examendruk om flexpoule TOA-assessoren en in de zoektocht naar versnellen of vertragen.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy)

A: 

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

TEAM 
BEROEPSHAVO

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy)

A:  "Levensecht leren. Zoveel mogelijk onderwijs aanpassen op basis van veranderingen in de praktijk, actuele praktijklokalen en e-health."

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy)

A: "Onderwijs op maat: verschillende leerroutes voor onze studenten. Contact met SSC, zorg coördinator, heldere leerlijnen."


Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy)

A:  "Meer gebruik maken van de diensten en andere teams. Niet het wiel opnieuw uitvinden. Dit is een uitdaging voor ons team."

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy)

A: "Successen blijven delen. Niet alleen met eigen subteam, maar ook met het hele team GHZ."

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?


TEAM GEZONDHEIDSZORG

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy)

A: Breder opleiden, waarbij het bildungsaspect centraal staat, heeft een grote meerwaarde voor onze niveau 2 doelgroep. We zijn positief over het samenwerken met andere teams met betrekking tot het begeleidingsaspect van onze doelgroep. Zo leren we van en met elkaar.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “De kernwaarden Persoonlijk en Avontuurlijk zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van de student. We willen vooral investeren in de relatie met het werkveld, zodat we samen met onze omgeving een contextrijke leeromgeving kunnen bieden voor onze studenten. Ondertussen ligt er ook een uitdaging in de aandacht die onze studenten nog meer dan anders nodig hebben door de situatie waar we nu in zitten.”

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Meer samenwerken en leren met en van de BPV-instellingen en het complete werkveld.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “We moeten veel meer buiten de grenzen van de scholen kijken; excursies, gastdocenten, seminars, beurzen. Meer samenwerking met partijen zoals Ollie etc.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?


TEAM DIENSTVERLENING HELPENDE ZORG & WELZIJN

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Over Ik zie jou. We gaan de zorglijn en bildungtrajecten verbeteren en werkgroepen vormgeven gericht op het type student.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Digitale transformatie overall, voor zowel het team, de student als het werkveld. We gaan train de trainer scholing inzetten en elkaar helpen.” 

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Samenwerking met het werkveld en digitalisering daarvan. De samenwerking met andere teams zouden we graag georganiseerd willen zien. We zien kansen in o.a. een overzicht van de ondersteunende diensten en teams met daarbij inzichtelijk wie aanspreekpunt(en) zijn per taak.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Verdeel het werk, wees vooruitstrevend en zorg voor een goede teamorganisatie en -spirit.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?


TEAM HAARVERZORGING

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Over Ik zie jou. We gaan de zorglijn en bildungtrajecten verbeteren en werkgroepen vormgeven gericht op het type student.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Digitale transformatie overall, voor zowel het team, de student als het werkveld. We gaan train de trainer scholing inzetten en elkaar helpen.” 

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Samenwerking met het werkveld en digitalisering daarvan. De samenwerking met andere teams zouden we graag georganiseerd willen zien. We zien kansen in o.a. een overzicht van de ondersteunende diensten en teams met daarbij inzichtelijk wie aanspreekpunt(en) zijn per taak.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Verdeel het werk, wees vooruitstrevend en zorg voor een goede teamorganisatie en -spirit.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Over Ik zie jou. We gaan de zorglijn en bildungtrajecten verbeteren en werkgroepen vormgeven gericht op het type student.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Digitale transformatie overall, voor zowel het team, de student als het werkveld. We gaan train de trainer scholing inzetten en elkaar helpen.” 

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Samenwerking met het werkveld en digitalisering daarvan. De samenwerking met andere teams zouden we graag georganiseerd willen zien. We zien kansen in o.a. een overzicht van de ondersteunende diensten en teams met daarbij inzichtelijk wie aanspreekpunt(en) zijn per taak.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Verdeel het werk, wees vooruitstrevend en zorg voor een goede teamorganisatie en -spirit.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?


TEAM 
HORECA

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Onderwijs op Maat. Met name doorlopende leerlijnen VO-MBO-HBO.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Vernieuwen van de fysieke leer- en werkomgeving. Na de verbouwing zal horeca als opleiding minder zichtbaar zijn in het gebouw. Zelf plannen indienen hiervoor en hospitality collegebreed invoeren.”

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Samenwerken met andere teams op het gebied van keuzedelen, talen en leerbedrijven. Professioneel ontwikkel- en scholingsplan opstellen en leiderschapsontwikkeling bij docenten zelf.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Maak het niet te ingewikkeld, veel mooie dingen liggen dichtbij.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Over Ik zie jou. We gaan de zorglijn en bildungtrajecten verbeteren en werkgroepen vormgeven gericht op het type student.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Digitale transformatie overall, voor zowel het team, de student als het werkveld. We gaan train de trainer scholing inzetten en elkaar helpen.” 

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Samenwerking met het werkveld en digitalisering daarvan. De samenwerking met andere teams zouden we graag georganiseerd willen zien. We zien kansen in o.a. een overzicht van de ondersteunende diensten en teams met daarbij inzichtelijk wie aanspreekpunt(en) zijn per taak.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Verdeel het werk, wees vooruitstrevend en zorg voor een goede teamorganisatie en -spirit.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?


TEAM 
MODE

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Team Mode is ‘op weg naar toekomstbestendig modeonderwijs voor een schone & eerlijke mode-industrie’. Onze gezamenlijke visie m.b.t. duurzaamheid, inclusie, digitalisatie, technologische innovatie en circulaire economie is leidend binnen het gehele programma en biedt een betere aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt. Naast de vormgeving van onderwijs op maat en door studentbegeleiding een vaste plek te geven binnen het lesprogramma, wordt het studiesucces vergroot. ‘Onderwijs op maat’, ‘Ik zie jou’, ‘levensecht leren’ en ‘leren van nu’ zijn hierdoor niet meer los van elkaar te zien.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “De grootste uitdaging is om alle schakels aan elkaar verbonden te krijgen: van mooie ideeën op papier en teamscholing naar uitdagend en studeerbaar lesmateriaal vertaald in een blended lesprogramma tot aan een heldere communicatie aan studenten. Daarnaast is het bouwen van duurzame relaties met het werkveld en samenwerkingen borgen binnen de programma’s, binnen en buiten de school, een belangrijk speerpunt van de afdeling.”

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Wij willen competenties van alle teamleden in kaart brengen en op basis hiervan de taakverdeling herzien. Op deze wijze worden de kennis en vaardigheden van ieder teamlid beter benut. In het verlengde hiervan wordt de scholingsbehoefte in kaart gebracht wat zal resulteren in een scholingsplan.”

 

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Wij werken in verschillende werkgroepen (inhoudelijke onderwerpen) en ontwikkelgroepen (t.b.v. de ontwikkeling van de modules). Elk teamlid neemt deel aan minimaal één werkgroep en in één ontwikkelgroep. Er is één namiddag per week vrij geroosterd waardoor er wekelijks overleg mogelijk is. Tijdens diverse vastgelegde studiedagen koppelen de voorzitters van deze groepen e.e.a. terug aan het hele team. Deze opzet geeft structuur, eigenaarschap en is het hierdoor helder waar we gezamenlijk naar toe werken.”

 

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Over Ik zie jou. We gaan de zorglijn en bildungtrajecten verbeteren en werkgroepen vormgeven gericht op het type student.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Digitale transformatie overall, voor zowel het team, de student als het werkveld. We gaan train de trainer scholing inzetten en elkaar helpen.” 

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Samenwerking met het werkveld en digitalisering daarvan. De samenwerking met andere teams zouden we graag georganiseerd willen zien. We zien kansen in o.a. een overzicht van de ondersteunende diensten en teams met daarbij inzichtelijk wie aanspreekpunt(en) zijn per taak.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Verdeel het werk, wees vooruitstrevend en zorg voor een goede teamorganisatie en -spirit.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?


TEAM 
SMART RETAIL & LOGISTICS

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Het team ziet dat modulair onderwijs, blended learning en het gebruik van digitale middelen als Canvas en Teams actief wordt ingezet. We worden enthousiast van het feit dat dit vanzelfsprekend al de nieuwe werkelijkheid is geworden of hier de plannen voor zijn gemaakt.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “De ambitie en veelheid van plannen vraagt om concrete acties en verantwoordelijkheden. Is het haalbaar en dan ook in de juiste kwaliteit? Het vraagt om prioritering en fasering.”

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Het team geeft aan dat het goed is dat we hier hard aan werken. Onze organisatie is soms bureaucratisch en demanding, dat zorgt niet altijd voor de juiste energie. Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat organisatie en samenwerking binnen het team ook beter kan.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Luister en leer van elkaar, weet waar je zelf van bent en zet de student centraal.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Over Ik zie jou. We gaan de zorglijn en bildungtrajecten verbeteren en werkgroepen vormgeven gericht op het type student.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Digitale transformatie overall, voor zowel het team, de student als het werkveld. We gaan train de trainer scholing inzetten en elkaar helpen.” 

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Samenwerking met het werkveld en digitalisering daarvan. De samenwerking met andere teams zouden we graag georganiseerd willen zien. We zien kansen in o.a. een overzicht van de ondersteunende diensten en teams met daarbij inzichtelijk wie aanspreekpunt(en) zijn per taak.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Verdeel het werk, wees vooruitstrevend en zorg voor een goede teamorganisatie en -spirit.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?


TEAM 
SPORT & 
BEWEGEN

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Ik zie jou en Onderwijs op maat. Verdergaande versterking lijn student-mentor-zorgcoördinator/pluscoach. Begeleiden van de student in zijn/haar keuzes bij het samenstellen van zijn/haar curriculum, op weg naar de beste weg naar werk of een vervolgstudie. We willen een routekaart ontwikkelen en de communicatielijnen verbeteren.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Juist op de punten van Onderwijs op maat en Ik zie jou. Dit om aantrekkelijk te worden voor de aanstaande student, aantrekkelijk te blijven voor de zittende student, begeleiden in juiste route naar werkveld of vervolg, de weg naar het passende diploma. Veel raakt aan thema’s als; behoud student, (vasthouden van) motivatie, studiesucces e.d. Bij het Leren van nu en Slimmer organiseren zien we de grootste uitdaging in de digitale transformatie naar een DLO (Canvas).”

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: Anders samenwerken: meer samenwerken met bedrijfsleven, samenwerking met andere sectoren zoeken als onderwijs- en/of maatschappelijke ontwikkelingen en/of bedrijfsleven dit vragen, verbeteren interne overleg- en beslisstructuur en vanuit verbetering/intensivering van overleg komen tot meer ontwikkeling en inhoud van onderwijs en begeleiding van studenten.

 Slimmer organiseren: communicatielijnen naar student vereenvoudigen, implementeren Canvas en optimaliseren van de onderwijslogistiek.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Het is een ambitieuze Koers. Je kunt niet alles in een keer doen. Kijk vooral naar de dingen die je al doet en omarm de voor jouw opleiding en studenten belangrijkste punten om te ontwikkelen. Stel grenzen aan de flexibiliteit en keuzemogelijkheden voor de student. Zorg voor een goede basis en laat flexibiliteit oplopen naarmate het niveau en de leerjaren vorderen. Kijk goed naar onze MBO-doelgroep.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Over Ik zie jou. We gaan de zorglijn en bildungtrajecten verbeteren en werkgroepen vormgeven gericht op het type student.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Digitale transformatie overall, voor zowel het team, de student als het werkveld. We gaan train de trainer scholing inzetten en elkaar helpen.” 

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Samenwerking met het werkveld en digitalisering daarvan. De samenwerking met andere teams zouden we graag georganiseerd willen zien. We zien kansen in o.a. een overzicht van de ondersteunende diensten en teams met daarbij inzichtelijk wie aanspreekpunt(en) zijn per taak.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Verdeel het werk, wees vooruitstrevend en zorg voor een goede teamorganisatie en -spirit.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?


TEAM 
STARTERS STUDIES

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Vanuit de teams Productief Leren, Entree en Breed niveau 2 is de behoefte om Starters studies verder concreet vorm te geven. Daarom is er naast 3 afzonderlijke teamplannen ook een teamplan voor Starters Studies. Overlap in de teamplannen bij deze opleidingen is de begeleiding van de student. Hoe kunnen we nog beter aansluiten bij de behoefte van de student, hoe kunnen we de begeleiding optimaliseren en hoe kunnen we uitval voorkomen.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Naast doelen als; goede leerroutes ontwikkelen, goede intake, onderwijs op maat aanbieden, vinden we vooral het goede gesprek met de student erg belangrijk. Het motiveren van studenten is hiermee een belangrijk onderdeel. Hoe geef je de student inzicht in zijn eigen willen en kunnen. De methodiek oplossingsgericht werken biedt een hele mooie methodiek om op prettige manier met studenten in gesprek te gaan. Het mooie aan de koers is dat de student erg centraal staat. Dit past heel mooi bij deze training. Het mentorschap is belangrijk binnen alle opleidingen.”

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “De teams zijn nu met elkaar in gesprek hoe we processen gezamenlijk beter kunnen afstemmen, waardoor er efficiënter gewerkt kan worden. Zo denken we na over intake proces, gezamenlijk BPV bureau, afstemming AVO vakken, enz. Slimmer werken is een term die hierbij goed past.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: Margot Scheer (Breed Niveau 2) over de training: “Om de begeleiding van onze studenten zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zijn goedwerkende tips onmisbaar. Ik heb deze meegenomen, om voortaan te gebruiken en meer toe te passen: 'Als iets niet werkt, leer ervan en doe het dan anders', ‘Wat is dit simpel, maar wat een fijn mantra!’, ‘Dit moet je eigenlijk altijd gebruiken in probleemoplossende gesprekken met studenten. 

A: Munisha (Productief Leren) over de training: “Complimenten in het groot en aanspreken in het klein’’ Dit is vrij simpele uitspraak die bij mij is blijven hangen. Een waardevolle training die oplossingsgericht werken met studenten en in een teamverband centraal had staan. Met een coach die door middel van voorbeelden en opdrachten oplossingsgericht werken nog inzichtelijker heeft gemaakt. Een waardevolle training.”

VIDEO

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Over Ik zie jou. We gaan de zorglijn en bildungtrajecten verbeteren en werkgroepen vormgeven gericht op het type student.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Digitale transformatie overall, voor zowel het team, de student als het werkveld. We gaan train de trainer scholing inzetten en elkaar helpen.” 

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Samenwerking met het werkveld en digitalisering daarvan. De samenwerking met andere teams zouden we graag georganiseerd willen zien. We zien kansen in o.a. een overzicht van de ondersteunende diensten en teams met daarbij inzichtelijk wie aanspreekpunt(en) zijn per taak.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Verdeel het werk, wees vooruitstrevend en zorg voor een goede teamorganisatie en -spirit.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?


TEAM 
WELZIJN

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Onderwijs op maat. We zijn het meest enthousiast over Blended learning en het opzetten van een hybride opleidingen. We gaan dit doen door meer gebruik te maken van e-learning door Canvas. Zo kunnen we op de momenten dat we studenten op school zien aandacht besteden aan de ontwikkeling van de student. 

We zijn ook enthousiast over de pijler Slimmer organiseren & Anders samenwerken. Op deze manier kunnen we roostering en examinering beter organiseren en daardoor meer maatwerk bieden.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Vooral ook weer het onderwijs op maat, Blended learning, Canvas en e-learning. Rondom de snelheid waarin alles moet veranderen, hierdoor is er weinig tijd om de kwaliteit te bewaken. We willen bewust tijd nemen, en die ook krijgen, om de veranderingen stapsgewijs te implementeren. We zien ook uitdaging in de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de docent.”

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “In theorie klink het goed. Meer ruimte (tijd), vereenvoudiging van processen, minder werkdruk en de student centraal. Verminderen van de “werkdruk” zodat je ruimte in hoofd hebt voor ontwikkeling en vernieuwing. We willen de werkwijze van Stichting leerkracht weer oppakken door gebruik te maken van PDCA-cyclus. Ook willen we aandacht besteden aan contact als collega’s onder elkaar. Iedereen in zijn kracht zetten en vaste mensen waar je binnen een vak mee samenwerkt.” 

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Out of the box denken bij het geven van lessen en het doen van stagebezoeken. De NS maakt ieder jaar een nieuwe dienstregeling. Ze passen niet de oude aan. Nee, ze vegen de hele tafel schoon en beginnen van punt 0. Alles is mogelijk. Kijk niet naar wat je altijd al doet, maar begin gewoon vanuit niets en creëer het opnieuw. Maak gebruik van de scholingsdagen, veel leermogelijkheden, voor ieder wat wils op ieders niveau.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Over Ik zie jou. We gaan de zorglijn en bildungtrajecten verbeteren en werkgroepen vormgeven gericht op het type student.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Digitale transformatie overall, voor zowel het team, de student als het werkveld. We gaan train de trainer scholing inzetten en elkaar helpen.” 

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Samenwerking met het werkveld en digitalisering daarvan. De samenwerking met andere teams zouden we graag georganiseerd willen zien. We zien kansen in o.a. een overzicht van de ondersteunende diensten en teams met daarbij inzichtelijk wie aanspreekpunt(en) zijn per taak.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Verdeel het werk, wees vooruitstrevend en zorg voor een goede teamorganisatie en -spirit.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?


DIENST 
FACILITAIR

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “De grootscheepse verbouwing wordt natuurlijk door iedereen als grootste uitdaging en met het meest enthousiasme tegemoet gezien."

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: Ook dit is voor ons tevens de verbouwing; er zullen lastige situatie ontstaan als een deel van de school in verbouwing is en de rest in bedrijf blijft.

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Vooral op het gebied van systemen (voorbeeld; foto’s studenten in aanmeldformulier uploaden) zien we kansen.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Dan hebben we een PRACHTIG moderne school staan, een echt sticky campus.”

Q: Wat is de ultieme stip op de horizon voor jullie team over vijf jaar? 

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Over Ik zie jou. We gaan de zorglijn en bildungtrajecten verbeteren en werkgroepen vormgeven gericht op het type student.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Digitale transformatie overall, voor zowel het team, de student als het werkveld. We gaan train de trainer scholing inzetten en elkaar helpen.” 

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Samenwerking met het werkveld en digitalisering daarvan. De samenwerking met andere teams zouden we graag georganiseerd willen zien. We zien kansen in o.a. een overzicht van de ondersteunende diensten en teams met daarbij inzichtelijk wie aanspreekpunt(en) zijn per taak.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Verdeel het werk, wees vooruitstrevend en zorg voor een goede teamorganisatie en -spirit.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?


DIENST
BEDRIJFSBUREAU

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: "Hoe zullen wij meegaan met de koers en wijzigingen in het onderwijs? Team Bedrijfsbureau gaat hier een belangrijke rol in spelen. Het team wordt een proactieve partner die er voor zorgt dat onderwijslogistieke en financiële processen binnen het college voldoen aan operational excellence."

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: Onderwijskwaliteit, kwaliteitscultuur. Beginnen met team ontwikkeling. Waar staan wij? En welke stappen gaan wij zetten om te de realisatie van onderwijsvisie en strategische koers (mede) mogelijk te maken. Doorontwikkeling van onderwijslogistiek is randvoorwaarden voor het realiseren van de flexibilisering.

Subteam Onderwijslogistiek hanteert een groeimodel om de verdere flexibilisering van het onderwijs mogelijk te maken. (Fase 1 Organiseren, Fase 2 optimaliseren, lerende organisatie,                             Fase 3 flexibilisering)

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Spannend! Het team gaat de focus leggen op 2 belangrijke punten:
Digitalisering van processen
Ongelijkheid tussen de teams en de leidinggevenden. Dat betekent dat de ondersteuning meebeweegt met de behoefte van een team en of manager. Zo zullen wij bijvoorbeeld bepaalde onderwijsteams en managers actiever begeleiden bij onderwijslogistieke vraagstukken, budgetbeheer, businesscases en analyses.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: Het team Bedrijfsbureau is ondersteunend aan de onderwijsvisie en het realiseren van de strategische koers 2025. Dat betekent onder meer dat de dienst voorwaarden schept, waardoor flexibilisering van het onderwijs mogelijk is. Dat kunnen ook standaardisaties zijn.

De organisatie rondom de onderwijslogistiek is flexibel en wendbaar. Hiervoor is het team een lerende organisatie en werkt nauw samen met het netwerk onderwijs en de Service Center Examinering, DOI, Facilitaire Dienst en de onderwijsteams.

Het team is voorbereid op de wens vanuit het onderwijs dat de student zich kan inschrijven op onderwijsonderdelen, toetsing en examinering.

De dienst erkend de ongelijkheid tussen de teams en de leidinggevenden. Dit betekent dat de ondersteuning meebeweegt met de behoefte van een team en of manager bij
onderwijslogistieke en financiële vraagstukken.

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Over Ik zie jou. We gaan de zorglijn en bildungtrajecten verbeteren en werkgroepen vormgeven gericht op het type student.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Digitale transformatie overall, voor zowel het team, de student als het werkveld. We gaan train de trainer scholing inzetten en elkaar helpen.” 

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Samenwerking met het werkveld en digitalisering daarvan. De samenwerking met andere teams zouden we graag georganiseerd willen zien. We zien kansen in o.a. een overzicht van de ondersteunende diensten en teams met daarbij inzichtelijk wie aanspreekpunt(en) zijn per taak.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Verdeel het werk, wees vooruitstrevend en zorg voor een goede teamorganisatie en -spirit.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?



DIENST
HUMAN
RESOURCES

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Wat fijn is uit de koers en het jaarplan, is dat het uitstraalt dat de medewerkers een centrale rol innemen voor de uitvoering en de vormgeving van het onderwijs. Het goed in positie brengen van de medewerker, zorgen dat hij/zij vitaal is en voldoende geschoold, gemotiveerd en betrokken is, is essentieel en dat zien we (meer dan de vorige koers) terugkomen in deze koers. Het voeren van goede (functionerings)gesprekken is een voorbeeld waar HR blij van wordt en ook de nodige ondersteuning in biedt en het inzetten op de kracht van ieder individu past helemaal in ons HR ‘straatje’.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “De grootte van de teams, en of medewerkers voldoende aandacht krijgen. Hoe ondersteun je de teams voldoende en zorg je ervoor dat de onderlinge verwachtingen goed worden gemanaged. Duidelijkheid rondom afspraken, verantwoordelijkheden, regels en procedures moeten hierbij helpen.”

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “De team- en organisatieontwikkeling is een belangrijk aspect in deze koers. Een efficiënte organisatie draagt immers niet alleen bij aan beter onderwijs, maar helpt in het behoud van (betrokken) medewerkers. Een grote kans voor ons ligt in meer flexibiliteit en meer samenwerking tussen teams en diensten. Waar jij als team of dienst mee te maken krijgt, ondervindt een ander ook. Dus deel je ervaringen, zoek elkaar op, versterk elkaar en zoek verbinding. HR kan daarbij een initiërende rol spelen.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Dat alle medewerkers met plezier werken en het beste uit zichzelf kunnen halen en dat HR hierbij een vanzelfsprekende gesprekpartner is.”

Q: Wat is de ultieme stip op de horizon voor jullie team over vijf jaar?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Over Ik zie jou. We gaan de zorglijn en bildungtrajecten verbeteren en werkgroepen vormgeven gericht op het type student.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Digitale transformatie overall, voor zowel het team, de student als het werkveld. We gaan train de trainer scholing inzetten en elkaar helpen.” 

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Samenwerking met het werkveld en digitalisering daarvan. De samenwerking met andere teams zouden we graag georganiseerd willen zien. We zien kansen in o.a. een overzicht van de ondersteunende diensten en teams met daarbij inzichtelijk wie aanspreekpunt(en) zijn per taak.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Verdeel het werk, wees vooruitstrevend en zorg voor een goede teamorganisatie en -spirit.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?


DIENST 
MARKETING & COMMUNICATIE

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “De pijlers ‘Onderwijs op maat’ en ‘Ik zie jou’ sluiten in het bijzonder goed aan op de nieuwe positionering van ons college, waarin de student echt centraal staat en de ruimte krijgt om te ontdekken wat het best bij hem of haar past. Die storytelling, het laden van onze positionering doen wij zowel in- als extern. Doelgroepdenken, studentparticipatie- en communicatie, optimalisatie van de klantreis en het (mee)bouwen aan de community zijn daarin de belangrijkste thema’s voor ons teamplan.”

 

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “De grootste uitdaging zit ‘m in het intern waarmaken wat we extern beloven. Wij hebben de wil, de energie en een uitgesproken ambitie om onze communicatie en de klantreis zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij onze belofte. Daarin kunnen wij veel betekenen als dienst M&C, maar daarvoor hebben we ook alle andere teams en afdelingen hard nodig.”

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Deze pijler kun je (wat ons betreft) zien als de randvoorwaarde van het doen slagen van onze strategische koers en plannen. Als we daadwerkelijk de stappen willen maken die nodig zijn, vraagt dat om een andere manier van organiseren en samenwerken. Als het ons lukt om de krachten in het collectief te bundelen en écht samen te werken, vanuit gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap, vanuit een gezamenlijke visie en gemeenschappelijke doelen; dan staat niets ons in de weg om onze stip op de horizon in 2025 te behalen.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Wat we zeggen én doen zijn één. De marketing en communicatie is in lijn gebracht met onze visie. Vol trots delen we ons verhaal en de successen, die tastbaar zijn en onderscheidend. Deze worden onderschreven door onze studenten, hun ouders, onze medewerkers, het voortgezet onderwijs (in de regio) en onze samenwerkingspartners. Zij zijn onze ambassadeurs.”

Q: Wat is de ultieme stip op de horizon voor jullie team over vijf jaar?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Over Ik zie jou. We gaan de zorglijn en bildungtrajecten verbeteren en werkgroepen vormgeven gericht op het type student.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Digitale transformatie overall, voor zowel het team, de student als het werkveld. We gaan train de trainer scholing inzetten en elkaar helpen.” 

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Samenwerking met het werkveld en digitalisering daarvan. De samenwerking met andere teams zouden we graag georganiseerd willen zien. We zien kansen in o.a. een overzicht van de ondersteunende diensten en teams met daarbij inzichtelijk wie aanspreekpunt(en) zijn per taak.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Verdeel het werk, wees vooruitstrevend en zorg voor een goede teamorganisatie en -spirit.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?


DIENST 
ONDERWIJS

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “We hebben tijdens de studiedag gesproken over het MCH in 2025. Hoe ziet het er dan uit als je door de gangen loopt en wat zie je dan om je heen gebeuren? We kwamen tot het ROC als “Regionaal Ontdekkings Centrum”. Een plek waar studenten, docenten en het bedrijfsleven graag komen om samen te leren en te werken aan ontwikkeling. We zien een fijne netwerkplek voor ons, waar mensen op verschillende manieren aan de slag zijn met hun ontwikkeling. Studenten, maar ook medewerkers proberen dingen uit. Soms gaat dat goed en soms ook niet, maar van beide leer je iets!”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Een mooie uitdaging lijkt ons het combineren en integreren van alle innovaties in het onderwijs die beschreven staan in de nieuwe strategische koers. Hoe zorgen we voor integratie en afstemming tussen bijvoorbeeld blended learning, modulair en flexibel onderwijs en de implementatie van Canvas? Wij gaan de komende periode in ieder geval zorgen dat er een eenduidige definitie van deze begrippen wordt geformuleerd. Hoe zien we als MCH bijvoorbeeld modulair onderwijs nu precies voor ons.”

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “We denken dat er nog veel winst valt te behalen in de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken. Er gebeuren zoveel mooie dingen in het college, maar hoe zorgen we dat we deze inzichten en ervaringen voor iedereen beschikbaar zijn. Dat niet iedereen op zijn eigen eiland het wiel zit uit te vinden? Het lijkt ons mooi om gezamenlijk aan een aantal overkoepelde thema’s te werken. Dat je samen thema’s verder verkent en in een soort netwerken kennis deelt.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Er zijn de afgelopen periode veel nieuwe collega’s gestart bij de dienst onderwijs. Het zou mooi zijn als we over 5 jaar exact weten waar de kwaliteiten van de collega’s in het team precies liggen en dat we bij de verdeling van de projecten hier rekening mee kunnen houden. Daarnaast lijkt het ons mooi als we na de verbouwing een plek in het gebouw hebben waar we samen met opleidingsteams kunnen experimenteren met nieuwe onderwijsvormen.”

Q: Wat is de ultieme stip op de horizon voor jullie team over vijf jaar?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Over Ik zie jou. We gaan de zorglijn en bildungtrajecten verbeteren en werkgroepen vormgeven gericht op het type student.”

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Digitale transformatie overall, voor zowel het team, de student als het werkveld. We gaan train de trainer scholing inzetten en elkaar helpen.” 

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Samenwerking met het werkveld en digitalisering daarvan. De samenwerking met andere teams zouden we graag georganiseerd willen zien. We zien kansen in o.a. een overzicht van de ondersteunende diensten en teams met daarbij inzichtelijk wie aanspreekpunt(en) zijn per taak.”

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Verdeel het werk, wees vooruitstrevend en zorg voor een goede teamorganisatie en -spirit.”

Q: Welke tip, advies of gouden vondst zouden jullie willen delen met de anderen?


DIENST STUDENT SUCCES CENTRUM

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Van Passend Onderwijs naar Passend Onderwijzen, oftewel; minder 1 op 1 studentenbegeleiding, maar meer naar team en docentenondersteuning. Mede door de komst van de zorgcoördinatoren ligt er een begeleidginsstructuur waarbinnen Passend Onderwijzen mogelijk is. We willen de kennis die binnen het SSC aanwezig is meer delen met de teams. Door de Specialisten Passend Onderwijs intensiever samen te laten werken met de teams, kan eerder worden gesignaleerd welke hulpvragen er spelen bij docenten en studenten.” 

Q: Over welk onderdeel uit het jaarplan is jullie team het meest enthousiast en hoe willen jullie dit gaan vormgeven?

white_1.png (copy3) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Eén van de grootste uitdagingen is om te komen tot een meer uniforme collegebrede werkwijze als het gaat om studentenbegeleiding. Gezamenlijk optrekken in de ondersteuning waarin taken en rollen door de juiste persoon worden opgepakt en hier geen onduidelijkheid over is. Voor elke collega binnen MCH moet het duidelijk zijn waar het SSC voor staat en welke verschillende expertises vanuit het SSC kunnen worden ingezet. Daarnaast moeten er mogelijkheden worden georganiseerd waarin ruimte is voor uitwisseling en kennisdeling tussen verschillende disciplines. Het gevaar is anders dat de keten van begeleiding (van mentor tot specialist van het SSC en externe ketenpartners) te versnipperd is en we onvoldoende op de hoogte zijn van hoe we zo goed mogelijk kunnen samenwerken.”

Q: Waarin zien jullie de grootste uitdagingen en hoe gaan jullie deze aan?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “Deze pijler helpt ons en is noodzakelijk om gestelde doelen te behalen. Door slimmer gebruik te maken van Eduarte hoeft er bijvoorbeeld minder gemaild te worden tussen collega’s. Dit helpt ons ook om beter inzicht te krijgen in onze caseload, de verschillende ondersteuningsvragen en voor welke teams we meer of minder studenten begeleiden. Data is een vertrekpunt om in gesprek te gaan met de teams over studentenbegeleiding.” 

Q: Hoe kijken jullie als team aan tegen de pijler Slimmer organiseren & anders samenwerken en waar zien jullie de grootste kansen voor (team)ontwikkeling?

white_1.png (copy4) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

A: “In 2025 hebben de teams meer kennis op het gebied van studentenbegeleiding, zodat zij (bijna) iedere leerling grotendeels zelf kunnen begeleiden tijdens hun opleiding. We zijn in eerste plaats een vraagbaak en expertisepunt voor docenten en bij uitzondering een plek waar studenten 1 op 1 worden begeleid.”

Q: Wat is de ultieme stip op de horizon voor jullie team over vijf jaar?

group_5.png (copy)

De eerste stappen richting ontdekkings-gerichte opleider


Alle team- en dienstenplannen op een rij.   

Scroll naar beneden 

white_1.png (copy1)

In dit magazine delen we de team- en dienstenplannen met het college. Door de Q&A krijg je inzicht in enkele highlights van de plannen. Laat je vooral inspireren! 

Navigeer hieronder direct naar het onderwijsteam of dienst!